Kaune bus minimas Lietuvos fotomėgėjų sąjungos 80-metis

Lietuvos fotomenininkų sąjungos iniciatyva 2013 m. sausio 15 d. Kaune įvyks Lietuvos fotomėgėjų sąjungos 80-mečio minėjimas, pagerbti Lietuvos fotografijai nusipelnę žmonės. 1933 m. sausio 15 d. Petras Babickas, Steponas Kolupaila, Kazys Laucius, Adomas Varnas ir kiti Kaune įkūrė Lietuvos fotomėgėjų sąjungą. Šia proga Kauno fotografijos galerijoje (Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2, Kaunas) bus atidaryta jubiliejinė paroda kurioje pateikiamos devynių prieškario Lietuvos fotomėgėjų sąjungos narių fotografijos. Visuomenė apsilankyti parodoje bus kviečiama nuo sausio 16 iki vasario 3 d. dienos. Parodos organizatoriai Lietuvos fotomenininkų sąjunga ir Kauno fotografijos galerija Šių metų antroje pusėje parodą planuojama eksponuoti Vilniuje „Prospekto“ fotografijos galerijoje bei kituose Lietuvos miestuose.

Lietuvos fotomenininkų sąjunga yra kūrybinė sąjunga, tęsianti 1933 m. įkurtos Lietuvos fotomėgėjų sąjungos kūrybinę ir visuomeninę veiklą. Tikime, kad nuo pat pirmųjų meninių fotografijų, sukurtų Lietuvoje, geriausi šalies fotografijos meno kūriniai bus verti išlikti ateities kartoms ir atras tinkamą vietą Lietuvos kultūros ir meno istorijoje.Petras Babickas


Otto MilaševičiusBalys BuračasKazys Laucius - Maldininkė (1937 m.)Medardas VasiliauskasAntanina Laucienė - Busimieji zvejai (1937)Vytautas Augustinas - Policininkas Laisvės alėjoje

 

Steponas KolupailaSteponas Kolupaila
 

Lietuvos fotomėgėjų sąjungos 80-metis

1933 m. sausio 15 d. Petras Babickas, Steponas Kolupaila, Kazys Laucius, Adomas Varnas ir kiti Kaune įkūrė Lietuvos fotomėgėjų sąjungą, kurios 80-metį minime šiais metais. Tai buvo viena pirmųjų fotografų organizacijų, numačiusi plačią veiklos programą: „telkti visus Lietuvos fotomėgėjus ir jiems pritariančius, tobulinti mūsų fotografiją meniniu, moksliniu ir praktiniu požiūriu, taip pat propaguoti užsienyje“. Pamažu įsibėgėjo parodinė veikla: buvo surengtos penkios parodos, visos su katalogais. Sąjungos nariai pradėjo dalyvauti ne tik Lietuvos fotoparodose, bet ir užsienyje rengiamuose fotografijos konkursuose bei salonuose. Buvo gauti ir pirmieji tarptautiniai apdovanojimai. Svariausiu įvertinimu reikėtų laikyti aukso medalius, pelnytus 1937 m. tarptautinėje Paryžiaus parodoje Menas ir technika šiuolaikiniame gyvenime. Lietuvos aidas rašė: „1937 m. Paryžiaus parodoje už Lietuvos eksponatus paskirtos 58 premijos, jas laimėjo 46 parodos dalyviai... Už fotografijas (14-oje klasėje) aukso medalį gavo: L. Foto Mėgėjų Draugija, Augustinas, Buračas, Gavėnas, Kolupaila, Milaševičius, Naruševičius, Babickas, Orentas ir Skrinskas“.
Lietuvos fotomėgėjų sąjunga (nuo 1936 m. draugija) nuosekliai vykdė įstatuose nubrėžtus tikslus, užtat ir rezultatai per trumpą laiką buvo tokie įspūdingi. Deja, tik kiek ilgiau nei septynerius metus trukusį mėgėjiškos meninės fotografijos suklestėjimą nutraukė sovietinė okupacija. Buvo likviduotos sovietizacijos nuostatų neatitinkančios, ideologiškai kenksmingos kūrybinės organizacijos, uždaryti tariamai „buržuaziniai“ periodiniai leidiniai. 1940 m. rugpjūčio 26 d. vidaus reikalų ministras Aleksandras Gudaitis-Guzevičius savo įsakymu ilgiems metams sustabdė Lietuvos meninės fotografijos raidą.
Nors organizuota fotografų veikla prieškarį buvo trumpalaikė, tačiau jos reikšmė Lietuvos meninės fotografijos raidai – neįkainojama. Būtent tada buvo padėti lietuvių fotografijos mokyklos pamatai, įtvirtinta meninės fotografijos sąvoka, formavosi kryptis modernizmo link. Be to, rūpintasi fotografijos sklaida užsienyje, pelnyti apdovanojimai, meninė fotografija įsitvirtino periodinių leidinių puslapiuose, pasirodė pirmieji fotografijos vadovėliai, žurnalai, katalogai, fotoalbumai ir kiti leidiniai. Per trumpą laiką buvo įgyvendintos beveik visos Lietuvos fotomėgėjų sąjungos įstatuose numatytos nuostatos ir veiklos kryptys.
Po Antrojo pasaulinio karo tebesitęsiant sovietinei okupacijai, stalininėms represijoms, stagnacijai, naujo fotografijos pakilimo teko ilgokai palūkėti. Tik prasidėjus „Atšilimui“, 1969 m. lapkričio 19 d. buvo leista įkurti Lietuvos fotografijos meno draugiją – net 20 metų buvusią vienintelę tokio pobūdžio organizaciją visoje SSRS (1989 reorganizuotą į Lietuvos fotomenininkų sąjungą). Lietuvos fotografijos meno draugija sėkmingai tęsė prieškarinės Lietuvos fotomėgėjų sąjungos veiklą, pradėjo nuolat rengti parodas, ėmė rūpintis fotografijų leidiniais, tvirtinti užsienio ryšius, kreipti Lietuvos fotografiją nauja vaga. Organizuota fotografų veikla Lietuvoje su pertraukomis trunka tik per 50 metų, tačiau nuveiktas milžiniškas darbas, meninė fotografija svariai įsilieja į bendrą Lietuvos kultūros lauką.
Jubiliejinėje parodoje pateikiami devynių prieškario Lietuvos fotomėgėjų sąjungos narių Vytauto Augustino, Petro Babicko, Balio Buračo, Kazio ir Antaninos Laucių, Stepono Kolupailos, Otto Milaševičiaus, Antano Naruševičiaus ir Medardo Vasiliausko darbai.

Stanislovas Žvirgždas