Fotografijos

  1   2   3   4   5   6   7   8  

 

  Vienkiemio tyla  Fotografijos reitingas
   

  Vasaros Atlaidai baigiasi Rudenio pradžioje  Fotografijos reitingas
   

  Greičių dėžės byrėjimo metas  Fotografijos reitingas
   

  Pražydęs jurginas, jau vasarą lydi Į rudenį auksą karūnai.  Fotografijos reitingas (3)
 
                       
 

  Aš, viską praūžęs, Rūkais užsirūkęs, Geriu Žalią vyną Nakties.  Fotografijos reitingas (3)
   

  Rudens elegija vienkiemyje.  Fotografijos reitingas (1)
   

  Pirkioj tyliai varvėjo rožančius, su motulės maldų dusuliais...  Fotografijos reitingas (6)
   

  Po ruošos darbų...savišvieta.  Fotografijos reitingas (3)
 
                       
 

  Buvo naktys švento Jono  Fotografijos reitingas (3)
   

  ...  Fotografijos reitingas (5)
   

  Pražydo, pražydo, pražydo...  Fotografijos reitingas (4)
   

  Ponas Vladas ir jo bendražygis  Fotografijos reitingas (12)
 
                       
 

  Tu girių paslaptis pažysti  Fotografijos reitingas (12)
   

  Kontrastai vienkiemiuose  Fotografijos reitingas (6)
   

  Rudens dienos Margėnų vienkiemyje  Fotografijos reitingas
   

  Pasimatymas su Rudeniu  Fotografijos reitingas (8)
 
                       
  1   2   3   4   5   6   7   8