Komentarai

 
   
Čia priėjo Kindziulis ir tarė: jei dar tamsta už tokią viziją (ne tik) Lietuvai pagrąžinti kaip čia: http://www.youtube.com/watch?v=QcvjoWOwnn4
tai stiprus- Sieg, Heil! :)
  2011 09 09 14:48
 
   
2. apie Pamiškė
Iškart tik pamačius priminė man vieną vaizdą iš filmo "Akiros Kurosavos Sapnai" dalies, skirtos dailininkui Vincent Van Gogh'ui:
http://widescreen.dpiq.org/wallpapers/13/Wheatfield_with_Crows%2C_1890%2C_Vincent_Van_Gogh.jpg
  2011 06 18 17:29
 
   
3. apie Vidudienis
gera maikutė :)
  2011 05 22 17:14
 
   
4. apie Krepšinis 1
i ♡ this game:
http://potograpiyadavao.blogspot.com/2010/08/i-love-this-game.html
  2011 05 17 12:30
 
   
Ilgai stebėjau vieną žmogų:
jisai stovėjo ir šypsojos.
Gatve važiavo, ėjo žmonės,
o jis stovėjo ir šypsojos.

Kaip keista - ne tiesa?
Vidur dienos
kad taip stovėtų ir šypsotūs...

Aš pasekiau jo žvilgsnį
rodos, nieko.
Paskui į veidą pažiūrėjau -
kiek pavargęs
ir šiandien nesiskutęs.
Kaip keista - ne tiesa?

Ilgai stebėjau vieną žmogų:
jisai stovėjo ir šypsojos.
Gatve važiavo, ėjo žmonės,
o jis stovėjo ir šypsojos.

Kaip keista, ne tiesa?
Vidur dienos,
kad taip stovėtų ir šypsotųs...

Nejučia ir aš ėmiau šypsotis.
Nuostabu -
jūs pabandykit
vidur dienos
sustokit gatvėj ir lyg niekur
nieko - šypsokitės -
be galo gera.

paskui aš priėjau prie jo
- Atleiskit...
jūs visą laiką šypsotės
ar negalėtumėt paaiškinti kodėl?

jis pažiūurėjo į mane - akimirka
ir šypsena pradingo:
- Šypsotis? Aš?
Tai jums tik pasirodė, o be to,
koks jūsų reikalas?

ir jis nuėjo!
aš likau jo vietoj
bet jau nei jis nei aš
nesišypsojom.

"Kaip keista - ne tiesa?"
Justinas Marcinkevičius
  2011 02 18 21:31
 
   
Данная фотокомпозиция соответствует всем требованиям по ГОСТу знака качества XX века.. :)
  2010 12 10 23:48
 
   
Čia ne ta vieta pakelt savo kardą ir skydą. Besistengiant kalbėti ta prasme apie tą prasmę, kai toj prasmėj gal net ir nėra prasmės, apie tą prasmę taip prasmingai ir stengtis kalbėti. Svaidytis minčių fejerverkais, sušvintančiais akimirkai, bet ypač ryškiai apšviečiančiais protą.. :) Nebent tik užsimint, kad moralės normos yra įskiepytos bažnyčios, kurios pačios per amžius įgytas autoritetas jei dar nepasiekė aklavietę be išeities, tai bent jau išgyvena nuopuolį ir visai tikėtina, kad šis amžius jai tapęs paskutinės minutės pasiūlymo išbandymu..
Kai nuo iki tol visuomenėje smerkiamo laisvo seksualinio gyvenimo nuimama kažkada užsidėta kaukė.. ;)
Kažkada uošvis pasakojo kaip naktį iškvietė jį likviduoti vienos ypatingos padėties kolonijoje, kai teko atskirti vyrus nuo moterų.. Sakė, kad kažkuriuo metu buvo priimtas sprendimas leisti abiejoms lytims nurimti, nes pažaboti laukinių aistrų apimtus kūnus "bananai" buvo bejėgiai..

Post scriptum
O pats kaip "ne pirštu dirbtas" tenoriu pasidalint savo vienu iš įsitikinimų, kad vienam vyrui vienos moters per akis, kai vienai moteriai vieno vyro mažoka.. :)
  2010 12 01 22:00
 
   
8. apie Niujorkas
Post scriptum:
Skirtingi sutiktų žmonių veido bruožai laikui bėgant turi savybę mūsų atmintyje išblukti arba pasikeisti naujai sutiktų žmonių hologramom, atmintis prisipildyti multiekspozicijom ir mūsų būtų vietų prisiminimai gali keistis tarsi kokiam kaleidoskope, bet kaži ar toks jau negailestingas likimas laukia tų mums išties įsimintinų akimirkų, kai į mūsų gyvenimo sceną įžengdavo įvairiausių charakterių personos ir mes turėdavom retą progą gėrėtis jų pasirodymais, kurių kokybe laikui bėgant mes vis labiau įsitikinam išlieka mūsų vienintelio gyvenimo Madoje.. :)
  2010 10 14 01:31
 
   
9. apie Niujorkas
Prieš dešimt metų teko stažuotis Vokietijoj ir semtis patirties iš vo kietų :). Laiko pabūt pakako, tad susipažinau iš arti ne tik su darbais, bet ir su žmonėmis, kurie tuos darbus išties moka ir dirbti.
Dieter'is, kuriam šefo buvo pavesta man skirti daugiausia savo brangaus laiko, neretai atsitikdavo tikrai man jo ir paskūpėdavo.. :) Kai per mažai įsigilinęs į jo ką tik išaiškintą man darbų dalį išdrįsdavau užduot ne tiek klausimą, kiek sapalionę, jis iškart tiesiog pasinerdavo atgal į savo koralus ir sugebėdavo neištarti anei žodžio ir kelias valandas, kol pagaliau imdavau justi iš padilbų pakeltą paslapčiom jo žvilgsnį. Dar po kelių tokių manęs žvalgybų pirma, ką jis dažniausiai ištardavo, būdavo: -Atnešk kavos. Dar po pauzės patikslinęs: -Du puodelius.. :) Atnešus, sekantys žodžiai iš jo užtvankos ištrūkdavo ne greičiau kaip po gerų penkių minučių. Dažniausiai nekartodavo, ką aš jo ne taip paklausiau, o iškart aiškindavo ką būtent aš praleidau pro akis ir kur aš turėjau giliai pasisemti atsiraitojęs rankoves :). Kai iš pat ryto į jo kabinetą užeidavo šefo sesuo, kuri po skyrybų su savo vyru buvo paskirta kompanijos pavaduotoja, pasiteirauti ar reikios kokios jos pagalbos sprendžiant kokias nors čia ir dabar problemas, jis po dar vienos taip mėgiamos išlaikyti :) pauzės, neatsisukęs jos link, ištardavo trumpą: -Ne, o dar po pauzės, kai ji nutoldavo koridoriumi, sau panosėj sumurmėdavo: -Ar ji kada nors išmoks užeiti, kad ir po dešimties minučių, tada pas mane galvoje atsiras bent viena problema, gal :), kuria aš bent jau galėsiu su ja pasiguost :), o dabar tik atėjus į darbą viso mano mintys sukasi apie pirmą Ką-Vą ir aš tenoriu pirmąjį jos puodelį išgerti kada ji visa dar karšta, kvepia, garuoja ir bu-di-na mane.. :)
Teko dalyvaut Dresden'o merijoj, kai įvairių institucijų specialistai tarėsi kaip kuo kokybiškiau ir neprošal greičiau galėtų renovuoti vieną iš trijų svarbiausiųjų miesto tiltų, kai meras per susitikimą ištarė vos kelis: -Taip ir vos kelis: -Ne :) su vos pora sakinių argumentacijos susitikimo pabaigoje ir kiekvienam dalyvavusiam ištartu: -Ačiū. Tas susitikimas, visa jo seka dabar primena man išties gerai sustyguotą klasikinės muzikos kūrinio perklausos vakarą.. :)
Kitas vo kiets, vardą matyt pamiršau todėl, kad pavardė pernelyg jau skambi, toks Svoboda, įsimintins ne tiek tuo kaip atrodydavo pats besišypsant be vieno škaplio, kiek jam pavestų užduočių įvykdymu. Bųdavo pasiunčia jį į objektą kitame miestelyje tik apsižiūrėt ko ten prireiks vykdant darbus, o jis grįžęs popiet raportuoja, kad jau nebereik ten važiuot, nes viską ką reikėjo jau kaip ir padarė, sąskaitas tik pateikia, ko prireikė užbėgt nupirkt, kad viską užbaigt, kartais prasitardavo dar, kad ten pro šalį studentą važiuojantį dviračiu pasigavau, kaip tik pro šalį pačiu laiku važiavo, tai anas palaikė mažumėlę, tai teko ant alaus dėžės duoti.. :)
Kultūrinės programos Vaterland'e man aišku irgi buvo skirta. Kai vieną labiau lietingą vakarą mes tikrinomės :), tiksliau aš jo smalsumą tenkinau, na ar mes iš rytų iš tiesų išgerti daugiau pajėgūs, tai organinės sintezės procesui įpusėjus ir įsišnekus nuo connecting every people tarpukojo iki "odnako v oblasti baleta my vperedi planety vsej" gyrimosi temose išgirdau kaip jis užsiminė, kad jis lankėsi Lietuvoj, tai kažkuriuo metu kai mano šnektoje, tarpe vokiškų sakinių atsirasdavo vis daugiau lietuviškų žodžių, nejučiau sau panosėj sumurmėjau: -Ai, tu visvien nesupranti lietuviškai, jis mane pataisė ištaręs: - K o k y b ė v i s a d a m a d o j e.. :)
Ne tike jau ir svarbu paminėti, kad šitą šūkį jisai išgirdo perkantis Lietuvoj Levi's džinsus. Man taip ir prilipo ši jo ištarta prie jo šypsenos toj vietoj kur trūko škaplio kaip vizitinė jojo paties charakterio kortelė.. :)
  2010 10 14 01:31
 
   
10. apie ekafixiomni
Однажды вечером собрались посидеть молодые люди, посмотреть несмотренный еще фильм, заодно выпить, чем то закусить, изредка умно вырозиться, переброситься фразами или еще умнее помольчать, призадуматься о пропущенных в жизни шансах..
Но тем вечером в душе чего то нехватало.. :)
Друг взял мобильник в руку и чуть призадумавшых нажал на кнопку звонить.
Знакомой девушке только ответив начал говорить:
-Нам этим вечером нужны сиски.
После недолгой паузы продолжыл:
-Нет, нет, не голые, чтобы их мять, лапать, нам нужна их б л и з о с т ь, чтобы мы их чувствовали рядом, их мягкость, нежность, свежость, упругость, иными словами их запах, от которого мы, парни, становимся более спокойными, покультурнее и наконец увереннее в себе. Мы можем пообещать, что будем себя вести как гентлемены {от английского слова gentleman - нежный мужчина :)}.
Недолго спустя воздух наполнился женским запахом.

Post scriptum:
У комика Жванецкого есть изречение:
-Ех, у меня маленькие груди..
Но, для и н т е л и г е н т н ы х рук..! ;)
  2010 09 02 19:11
 
   
11. apie Lupa
Tekstas:
"Mažėja naktinės ir savaitgalio elektros kaina

Pranešame, kad privatiems klientams, atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifu, 2 ct/kWh mažėja naktinės ir savaitgalio elektros energijos kaina. Už sunaudotą elektros energiją naujomis kainomis galite mokėti nuo rugpjūčio 1 d.
Daugiau informacijos apie naująsias elektros kainas rasite RST interneto svetainėje www.rst.lt
Mums svarbus kiekvienas klientas, todėl tikimės sėkmingai bendradarbiauti ir ateityje.
Pagarbiai, AB Rytų skirstomieji tinklai
Turėdami pasiūlymų, klausimų ar komentarų, rašykite adresu info@rst.lt

Šioje žinutėje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti apribotas. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei Jūs nesate adresatas arba atsakingas už šios žinutės pristatymą tam asmeniui, Jūs neturite teisės šios žinutės ar jos priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei Jūs per klaidą gavote šią žinutę, prašome nedelsiant pranešti jos siuntėjui bei iškart ištrinti šią žinutę ir bet kokius jos priedus iš Jūsų sistemos."

Klausimas: -oOoo tai kiek dabar reikės mokėti, kur čia parašyta ..?
  2010 08 05 19:04
 
   
12. apie Ar mylėsi mane
Nu gi galings "toršeras" :) įjungts, tokis įspūdis, kad atvirkščiai proporcingai didinantis romantikos kiekį visoje erdvėje mažinant pačius romantikos subjektus.. :)
post scriptum: kaži tik ar tokia "radiacija" didina ar mažina potenciją..?
  2010 08 05 17:13
 
   
Tai va, tupiu..
A kur tu ant greituko nubėgsi kai fotosesija. Nugi ot, užsimanyk ir vėl ne vietoj ir ne laiku. Man taip jau ne pirms karts atsitink.
Kai tik gražią gazelę fotografuot nuskyla, nesusiturėjimas toks iškart užspaudž, ne ne, ne erekcija, nors aišku mažumėlę pasistojo, tas tiesa, aš gi sveiks vyrs.
Bet čia visai ne tas atvejis žilė galvon, velnias uodegon. Aš gi ne koks ten psichologas, kuris guostų nenusisekusiu šeimyniniu gyvenimu besiskundžiančias klientes pirma žodžiais, paskui glamonėm.
Aš tik apgamus nuo papų photoshop'u nuimu arba padailinu, kaip kuri pageidauj.
O jūs, kaip reiktų atsiprašinėt, kokius tinkamus žodžius parinkt taip užspazmavus nevietoj, a, niekad nepagalvojot?
"Aš tipo trumpam, už kampo.." Ane? Ir ką ten..? Pradėtumėt aiškint, kad atminties kortelę pasikeist reikia. Aha, prisipildė tik ištartumėt ir ana velniažin ką pagalvotų.
Modelį taip išblaškytumėt, surūgtų iškart mina, aš tai čia pozuoju, o jis čia velniažin ko į šoną bėga, apie prostatą, kad turiu aišku čia geriausiu atveju pagalvotų, bet čia jeigu trumpam užsilaikyčiau, o jeigų ilgam..?
Va va, aš ir sakau, kad mažai tų tinkamų žodžių gimtojoj kalboj atrasi, kai ima ir užspaudžia, visi netinkami vartot galvon sulenda.
O čia šast dubcę, įmerkei vandenin uodegą- ir atgaiva, ir fotografo prestižas išsaugotas.
Ė, tarp kitko - ne tik mano.. ;)
  2010 08 05 16:18
 
   
14. apie Gravitacija
Pieno ir kraujo su helio dujom lygsvara, nė motais nepaisanti Niutono gravitacijos (visuotinės traukos) dėsnio.. :)
O mane prajuokinusi, fainiausia vieta šioje fotografijoje yra.. po moters užpakaliu - { formos į t r ū k i s balkyje.. :))
  2010 06 05 01:32
 
   
"Jeigu visa, kas vyksta žmogaus sieloje, būtų galima perteikti žodžiais, pasaulyje nebūtų muzikos."
Dėkui tamstai už tą i m p u l s ą :) dar kartą po ilgos pertraukos pasiklausyti Dmitrijaus Šostakovičiaus įžymiojo valso Nr. 2, kuriame mano ligi šiol įgytu muzikiniu išsilavinimu kiekvienąsyk iš naujo klausantis galima atrasti nemažai gyvenimo fragmentų.. :)
Post scriptum: and with every breath I hope that a truly s p i r i t u a l life coming soon.. ;)
  2010 05 13 00:12
 
   
16. apie Varnų lizdas
Kiekvienas iš mūsų turim ne vieną, kaip daugelis įsivaizduojam, gimtadienį. Ir ne tiek svarbu, kad tas gimtadienis neretai neturi savo tikslios datos, bet jis žymiai svarbesnis už pirmąjį, nes per tą gimtadienį mumyse gimsta tai kas vadinama c h a r a k t e r i u. Gimus tokiam, pagaliau sugebant atmesti bet kokio prisitaikėliškumo gyvenime apraiškas ir nustojus priduot dar didesnės reikšmės jau ir taip loginiais tarpusavio ryšiais suliniuotam gyvenimo suvokimui, mes dar tik pradedam ugdyti tradicijas nepaisančius, vėliau, vis labiau pasitikint savo jėgomis, net jas pranokstančius gebėjimus. Taip kažkuriuo metu mes galime priartėti prie visuminio, pagaliau visą paisančio suvokimo ir atvert savy tūnančią Pandoros skrynią. Priartėt prie versmių, prie kurių ne tik jau seniai apžėlę takeliai, bet ir apie kurias niekas nesą girdėję, nes per toli esą nuėję, kad būtų galima grįžti ir garma vienas po kito bedugnėn visi k a r t u vienas kitą iš nugaros (sin. inercijos) pasistumdami.
Ir tik visapaisantis charakteris, kad ir kokie kai kurie paisymai bebūtų ne itin malonūs akims ar ausims, gali bet kada pateikti staigmeną ir panorėjus, reaktyvinio lėktuvo greičiu, gali sugrįžti ten, kur jau buvęs ir iki gyvo kaulo pabodo būt, tam, kad parodyt kelią pajėgti išeiti iš bet kokio sudėtingumo labirinto, be išeities atrodančio ligi šiol tame labirinte besiblaškantiems. Iš labirinto, kuriame tokia jau prisibezdėta spūstis, kad neretai ne tik, kad gryno oro laisvai kvėpuot pritrūksta, bet kuriame kaip kokiam kalėjime kai kurie net tokią savo tvarką sugebėjo įvest, kad praradusieji tik viltį išeiti, pagal kitų liudininkų čia jau seniai užsibuvusiųjų parodymus įtikėję esą, kad jokio iš šito status quo išėjimo ir nėra, ir nebuvo, ir nebūsia.
Kaip iliuzijose, atsiprašant, taisyklėse prirašyta atsakinėti į besikartojančius klausimus kodėl taip, o ne kitaip čia yra, paliekama kitiems, n a u j o j o iš prarastojo laiko beieškantiems.
Nors ir girdėjau, kad vėžliai neretai gyvena iki trijų šimtų metų, iki šiol dar, kol dar nė vienas iš matematikų jokiomis formulėmis neapibrėžė iš sulipusių lūpų išleisto cigaretės dūmo trajektorijų visumos, tikiu, kad gal anksčiau už juos visa tą c h a o s ą pajėgs apibūdinti kokia dar nežinoma poetė, kupina Smilos sniego jausmo.
O be charakterio gimtadienio visi iš mūsų turi dar kitokesnius gimtadienius, kuriuos daug mieliau švenčia dažniau - k a p r i z u s.
Tikiu, kad ilgai kūdrinantis ir karts nuo kart panorėjus surengti čia party time net ir Rio de Žaneiro karnavale mūsų „ožiukai“ kaip niekas kitas su visais „navarotais“ galėtų „duot vaizdų“ iki „batareikos“ kada išsektų. Tik nereikia jau taip užsimiršti, kad kuo dažniau švenčiam, tuo ilgesnės pagirios mūsų laukia. Nes viskas šiame pasaulyje turi savo š e š ė l į. O ir bet tačiau girdėjau, kad neretai mūsų kaprizai gali baigtis ir sąmonės praradimu...
Post scriptum: „Viešpatie, suteik mums nuolankumo susitaikyti su tuo, ko negalime pakeisti, drąsos keisti tai, ką galime pakeisti ir išminties, kad atskirtume viena nuo kito... “
  2010 01 06 02:16
 
   
17. apie Janytė
Kažkadu pagautas smalsumo susipažinti kurlink juda lietuviškas kinas teko apturėti valandos trukmės nelaimę stebėti iki įgrisimo tokį Šarūno Barto filmą "Septyni nematomi žmonės", kuriame kone kiekviena scena gali trukti taip sulėtintai ilgai, kad gali patikrinti kiekvieno iš kino salėje susirinkusių žiūrovų kantrybę kaip koks psicho neuro lakmuso lapelis. Toks ale kinas, o kinas kaip žinia yra kadrų kaitos procesas, man priminė laidotuvių procesiją.
Jei kada nors kinas taptų kokio skaisčiai ružavo apelsino aplinkui iš visų pusių filmavimu ir visų celiulitinių įdubimų kaip kokių kraterių Mėnulyje tyrinėjimu pro teleskopą tarsi su padidinamuoju stiklu iš arti žiūrėjimu.. tai ką gali žinoti gal netgi atsirastų kokia nauja telepatiją primenanti "šnabždėjimosi" su apelsinais kalba, kurią ne vienas jautrus žmogus lengvai perprastų sanskritinti.
Nebereikal hipnozė susijusi su dėmesio valdymu ir emocijų išsekinimu.
Tikiu, kad jei man tektų ilgai žiūrėti į kito žmogaus akis neatitraukus žvilgsnio po tokio ilgo žiūrėjimo man akyse kažkadu taip aptemtų ir visko gali būt, kad tą aptemimo akimirką aš išvysčiau vietoj sakykim vien tik tamsos dar ir keletą žvaigždučių kas man primintų kosmosą..
Post scriptum: čia ne tiek fotografija, kiek intencija kaip sugertukas, a little bit juoda skylė :)
  2009 09 05 01:58
 
   
18. apie let's dance!
Priminė anekdotą:
Viena beždžionė aiškina kitai:
Žinai, kas yra sąlyginis refleksas? Tai labai paprasta, galiu tau pasakyti. Tiesiog žiūrėk - čia yra mygtukas, matai? O ten stovi toks žmogėnas su baltu chalatu, ar matai jį? Tai va, žiūrėk, aš paspaudžiu mygtuką, ir pas žmogėną su baltu chalatu įvyksta reakcija, ir tas žmogėnas man duoda bananą.

A little bit sexy, uncensored post scriptum: Nuo vaikystės žinojau, kad tarp vyro ir gandro yr šis tas bendro :), bet, kad vyrui gali teikti malonumą pozuoti plačiai išsiskėtus rankas ir kojas.. nuo šiol įsiminsiu ;)
Va, kad klūpint moteriai prieš išsiskėtusį rankas kaip Kristų nukryžiuotą vyrą ir melstis poza nors ir neįtraukta Kamasutron, bet teikia dvasinio pasitenkinimo, įsitikinęs jau.. :)
  2009 08 14 01:27
 
   
19. apie 6567
Visą gyvenimą išdirbusi san. epid. stoty vyr. higieniste aš tikrai žinau ką tai reiškia nesiskaityti su elementariais higienos reikalavimais ir kuo tai gali grėsti. Ką jau kalbėti apie bendrą kultūrą, kuri susideda iš dar daugiau dedamųjų. Kaip jis galėjo pamanyti, kad aš su juo dar teiksiuos šnekėti po to kai jis kaip koks krabas savo visais pirštais apglėbęs rodos kibiną jį sušlamštė su visais kuiliams būdingais pasičepsėjimais nekalbant jau, kad viešoj vietoj, bet iškart po to savo taukuotais pirštais puolė rinkti telefono numerį kažkam skambinti, o bekalbant karts nuo karto ėmė kažką gromuliuoti, matyt valytis tarpdančius savo liežuviu pokalbio pauzių metu seniai jau jam yra tapę norma. -Nu klausyk, jokios gėdos nejaučia, nemato, kad aplink žmonės, pagaliau aš šalia sėdžiu. Sėdėjau, iškart pasislinkau nuo tokio. Na taip, aš nesusiturėjau, pati jam bešnekant garsiai mestelėjau repliką, kad išgirstų su kuo jis ten kalbėjo kitoje pusėje ragelio: -Nevala. Dabar nustojo kalbėti ir užspaudęs ragelį, kad negirdėtų ką jam dar galėčiau pasakyti sušvokštė iš savo arbūzinio pilvo taip ale klausiamai: -At si prašau.. -Chamas! Kaip dar drįsta nesusigėsti ir nesiruošia paprasčiausiai susiprasti, dar kažko matai parūpo jam tikslintis.. -Nu atgniauši tu tą prispaustą telefoną, aš atčiaupsiu tau lūpas, ne to dar iš manęs išgirsi.
  2009 08 13 00:52
 
   
20. apie ***
Ei braliukas, nebūk pyp, niu nidėk tokį gražs ir jauns vaikins portrets niu teip kiekvien moments kit poza, čia nu ni pažintis portals, a jei dedi, tai ant rank ištatuirok telefon numer, a maž kuriai nuo Biržai žiū ir suzgadys, a tai iki Europs bais tol žina jai važiot, a čia sperms donars kaip marguts Velyk šalia typ trypčioj viet, šąl, gail bišk darosna :)
  2009 08 09 09:58
 
   
21. apie JAPAN VS LT
Question: Colleague, please help me with translation. Everywhere in Lithuania daily I hear this word: i š s i ž i o j ę s. What mean in english that word ?
Answer: As dentist I think, that maybe that's mean that your mouth is mostly open wide, not for a while, gaper :)
Reply: Ah thaaat. Whaaaaaat ?
  2009 07 25 18:33
 
   
22. apie ja za svabody
Pasidalinsiu keletu laisvės suvokimo asociacijų..:)
Kažkadu Vokietijoje teko sutikti tokį vaikiną, pavarde Svoboda (lt. Laisvė). Turint tokią pavardę jam labai tiko du išmušti priekiniai dantys. Čia panašiai kaip mama karts nuo kart pakartoja pasiūlius jai padėti panešti pirkinių maišelius, kad tarybinei moteriai prie veido labai tašės tinka. Išryškina visus per gyvenimą užsigrūdinusio charakterio bruožus.. :) Ypač kai Svoboda šypsodavos, negalėdavau susilaikyti nenusišypsojęs ir pats, nes iškart iškildavo asociacijos apie kovoje dėl laisvės prarastus dantis.. :)
Kitąsyk viename Vilniaus bare neįmanoma buvo neatkreipti dėmesio į vieną jauną baltarusę, nes kur bepasisuksi žvilgsniu, už jos kaip už kažkokios padnoškės užkliūdavai. Užrašų ant maikutės jai nė nereikėjo, nes ir be jų, iš po maikutės esančios krūtinės laisvė tiesiog veržėsi per kraštus.. :)
Dar kitąsyk viena, jau visko, tuščių pagyrimų ir pilnų pagiežos patyčių, patyrusi gyvenime moteris lipant laiptais laiptinėje nič niekieno nesidrovėdama laisvais plaučiais originalo kalba traukė įžymiąją dainą "O sole mio" (lt. O gyvenime mano). O kaip ji kvėpavo ir tryško energija..! Kaip koks fontanas, kuriuo taip ir norisi atsigaivinti tvankiu metu.. pilnom saujom :)
Legendinės savo metu grupės Joy Division (lt. Džiaugsmo divizija) nariai turėjo tokį svarbų jiems draugą, kone tapusiu nariu, jų pačių žodžiais tariant tokį kvailelį. Ir žinot kokio velnio jiems jis buvo toks svarbus..? Ogi todėl, kad kaip niekas kitas jis sugebėdavo taip įsijautusiai šokti, net kai nustodavo groti muzika.. :)

Post scriptum: Ir kas sakė, kad mes, žmonės, ne iš skraidančiųjų? Kaip tik man rodos, kad mes gyvenime vietoj недалёт'ų dažniau перелёт'ais atsižymėję jau esam. O ir kuo gi mes ne kometos vieni kitiems gyvenime..? ;)
  2009 07 23 13:18
 
   
Spėju, kad Stefano Cveigo novelių rinkinį "Dvidešimt keturios valandos iš moters gyvenimo" :)
O iš CŽV'agentiško žvilgsnio sprendžiant pamažu atverčiamas kaip minimum sekantis puslapis ir kaip maximum novelė, ilgam r o m a n u i ne ta įžanga.. ;)
  2009 07 14 03:14
 
   
o.. O..
Nu ir su..string..ėjo mintys į tav kreipiantis :)
O.. sociumo išrinktoji :) Nu ir kam taip kaip parlamente rėkauti, kad tik perrėkti :)
o.. viena iš milijardų laikina gyvybe :) Nu kažkaip čia kaip gelbėjimosi ratą ištiesus :)
o.. kolege tuo, kad šiuo metu esam gyvi :) čia bent jau draugiškiau, tartum delną kaimynei padavus.. :)
Vien tam, kad sukelti fotografijoje praeities vyksmų a l i u z i j ą, konstatuojant nusikalstamą veiką, kai vietoj fotiko pasinaudojote s o n a r u kūnams po vandeniu aptikti, mažų mažiausia, kad išpirktumėte savo kaltę dėl delfinams galimai sukelto laikino apkurtinimo turėtumėt paaukoti jų mėgstamų jūros delikatesų- vėžių ar kalmarų.. :)
Post scriptum: Po žmonių daugiausiai galimybių išlikti supratingai komunikuojančiais planetos Žemės atstovais turi būtent delfinai.. :)
  2009 07 04 18:58
 
   
25. apie Iwo
Если бы мы очутились на необытаемом острове, где некуда бы было деваться, на каком языке мы бы общались невозникло бы вопросов, там явю стало. Словоречие изменилось бы движениями, музыкальность слов в понимание без слов, какие перспективы откровенности перед нами бы открылись, инъекций и попаданй в очко ил в точку Г бы стало намного больше и какими убойнымы силами бы налились имунитеты наших тел. А счяс, при людях, какое множество чувств теряеться попросту зря и канут в н е т е р п е ш таких илюзий как здесь и невооружонным глазом так ясно видно, на виду.. :)
  2009 07 04 15:10
 
   
26. apie Iwo
Какое головокружительное у вас Его and soОо intimate as here: http://www.youtube.com/watch?v=P5mtclwloEQ
  2009 07 04 01:06
 
   
27. apie sutemos
Jei sumąstysi kada dėl tik a n t r o s skelbti aukcioną duok žinot, o dėl kitų, tai taip pažioOoovavus nuobodokai paskutinė mintis kuri beliko kaip išvada, kad keptuvėj aliejų po kokios riebios žuvies kepimo jei pafotkintumei kada, spėju ne ką mažiau likusio meno išskrėbtumei, nebent dar Fairy įpylus ir kokį vieną kitą kampą nuo prisvilimų kur dėmesingai pašvitrinus, tik gink die ne šiurkščia kempine, o švelniai taip, mažumėle užsiazartinusiai ir neprarandant entuziazmo, blizgesio žiū ir atsirastų kažkuriuo metu kompozicijoj.
  2009 07 01 23:42
 
   
28. apie tiltelis vakare
Atrodo, kad atsidūrus ant šiauriausiu Europos žemyno tašku laikomo Nordkapp'o (angl. North Cape), 300 metrų virš vandens iškilusios stačios uolos, nieko tokio daugiau ir nepamatysi pasaulio kraštą pasiekus kaip tik priešaky nusitęsiančias vandens platybes, o iš užnugario pasilikusią besibaigiančią žemę. Nebent.. pasitaikantį ne taip ir retai čia reiškinį, dažniausiai iš pat ryt ir vakarop. Rūką pakilusį virš vandens. Tokį, kuris kartais pasiekia netgi patį uolos viršų ir taip tirštai užklojantį savo patalais, kad gali sukelti čia pat įsivaizduojamo vandens apačioje tik iliuziją. Taip čia atsitinka dėl vos kelių laipsnių temperatūros skirtumo tarp vandens ir uolienų. Tie kurie čia buvo, sako, kad tuomet, esant tokiam rūkui po kojomis, imi geriau suprasti tvirtos Žemės po kojomis svarbą.. ;)
  2009 06 30 02:33
 
   
29. apie našta
Paliko. Visi iki pietų visą gazirovkę su degtin išgėr ir viens paskui kitą ding. Švarcas kaip to "Grobuonies" su savo kyborginiu pricelu jų nė vieno neras. Ką moka tai moka- dingti. Mažu dar grįš, gal vėl iki pardos šovinių tik atsinešt nuėj, bet kaži. Nebent ant kokio greit gyžtančių obuolių sulčių troilitrio sloiko sukrapštė. Rytoj prieš saulę padėję iš pat ryt užraugs. Paskui kol dar pačios kojos kilojas, kelias plytas panešios, ir tai tik kaip eksponatai prieš šefo akis, jei anas atsibalados, pasirodys. Bet koks ma tolkas iš to jų šiandien grįžim. Visvie visiem šian jau coniec filmu. Jauč tomis pozomis "в области балета мы впереди планеты всей" dabar visi vėžlioja namo su išjungtais autopilotais, ieškosi dar savo stiklainiuose koordinačių kurlink nusistatyt чем по короче космические savo волны..
I kur dabama pačiam, jybytute, tas plyts a nešt..? Kur išverst? Anie per visą dieną net matomos krūvelės nesugebėjo sunešiot.. Pravalas полный комплект dabar kaip stoviu..
Post scriptum: o ausyse zapisoniata gaid molis: http://www.youtube.com/watch?v=5F1hcUsxDcM
  2009 06 30 01:28
 
   
Kaip son of the.. gydytojos net nepamatavus iš aiškiai regimų simptomų matyt, kad pas tamstą, nedažną mano pacientą, kūno temperatūra ir vėl pakilusi, pulsas padažnėjęs, iš ko galima spręsti, kad ir spaudimas pakilęs. Nerėkaukit, nekurčias, girdžiu, kad skundžiatės. Sakot dažnai patiriate stresą? Matot, toks padidėjęs kaip išskirtinai jūsų atveju spaudimas gali atsirast nesusilaikančiai nervinantis, pavyzdžiui, pernelyg ką sureikšminant, čia kalbu netgi apie savo ego, o taip pasipūtus ir putojantis iš visų plaučių, sutankėjus kvėpavimui gali pritrūkti gaivaus oro, atsirast tvankumas, išpilt gausus prakaitas. Sakot labai mėgstat cappuccino. Aš irgi, bet ne tokiais bezbožnais kaip jūs debesyse kiekiais geriu. Štai ką pasakysiu, klausykit ir tik nepertraukinėkite manęs, dėl padidėjusio spaudimo venų sienelės gali sustorėt ir sukietėt, kas laikui bėgant gali įtakoti atsirasti sklerozei, o tai gręsia ir orientacijos praradimu, matot, jūs jau dabar man atrodote taip plačiai besiskėryčiojantis ir į visas puses gestikuliuojantis. O be to, jūs ir vėl mane pertraukėt, ilgainiui tai gali pažeisti gyvybiškai svarbias funkcijas tokias kaip šlapimo nelaikymo, netgi dabar pas mane nepasigėdyjot ateit nepasakyčiau, kad sausutėlis, sakot, praitą kartą spaudimui sumažinti pats išrašiau jums tik šlapimą varančių arbatų, nu bet, kad jūs ir perdozavote gausiai. Ir vėl mane pertraukėt, ko čia vis klykaujat? Ei, tik prašau negąsdinkite mane visokiais paralyžiais, kalbos ar amo praradimais, gąsdinti mes visokiom reformom ir taip. O tuo tarpu, kol vėl nepertraukėt manęs, štai ką jums norėčiau patarti siekiant normalizuoti tą jūsų chronišką spaudimą- jums reikia keisti gyvenimo būdą. Išmokite atsipalaiduoti, neimkite viską į galvą, jokio smogo, panirkite dažniau į labiau švaresnius nuo C2H5OH debesis, meskite rūkyti, tik aišku ne taip kaip dabar svaidotės čia į visas puses cigarais, daugiau judėkite, tik netrypčiokite kaip dabar vietoje, sakot, nelaiko šlapimas, pradėkite lankyti šokius, šokiai, ne ne, ne tie kur su lazerių šou, o, pavyzdžiui, pramoginiai, kaip niekas kitas padeda organizmui išsikrauti bei teikia dvasinio malonumo, kas normalizuoja kvėpavimą ir stiprina imunitetą, matot, jūs man vis kosčiojat ir kosčiojat, plaučių uždegimas matyt irgi pas jumi, nepagydomąsai jūs mano visais atžvilgiais pacientas.
Post scriptum:
O beje, ką jūs taip klausote, kad iš ausinuko taip kurtinančiai sklinda? Ai šita rėkaujasi:
Group: Yello
Album: Baby
Track: Sweet thunder
Download: http://musicfond.com/music/track/-/Yello/Baby/?id=480666
Press on: "Получить ссылку"
Žinot ką, rekomenduočiau pereiti prie šitos:
http://www.youtube.com/watch?v=Y8lz8xAebpE
  2009 06 25 03:08
 
   
31. apie NAFANIA
Nu ir pa boooo do.
Į suodiną kaimą atvežė..
Sakė smagu bus, man patiks, pamatysi. Pamačiau. Per pusvalandį viską apžiūrėjau. Nu nieko neradau. Rabarbarų tik, ale kol nusiskyniau, išsidilginau, dar su uodais susidraugavom iškart. Nusiplaut kotus norėjau. Vandens nėr, pasakiau tiems pa da ba da užsisvajojusiems. Sakė pieno užtatai turim, neprapulsim. Aha šaldytuvo kai nėr, tai tuoj rūgpienio bus. Braškes kai atneš, nieko nepaliksiu. Galės sau bučiuotis. Jiems tai, balandėliams, kurgi ne, čia patiks. Klojas patalynę, chi chi kinas.. Draugai raktus matai jiems paliko. Pasislėpt... Nuo žmonių, vadinasi. Kad jų čia su degtuku nerasi. Degtukų irgi kaži ar turi, anas gi frantas nerūkantis, arba vaidin dar. Šįvakar geriau būt rūkantis. Negi malkas sprigtu uždegs :) Gerai dar, kad radom raktus. Tiksliau aš radau. Ir sugalvok tu man kur palikt. Rūkelnyčioj. Ir dar man sakė paieškot, nes aš tipo mažesnė, įlįsiu. Joo, ten tai dar nieko, bet va čia tai papuoliau. Nu nieko, ryt man pilvas skaudės, aš jau šiandien žinau. Užteks aniems ir vienos nakties.
Šita papūga, kur mano mamkai vis tuos pačius žodžius kartoja, aš jau kone visus juos įsiminiau, prašo dar nusišypsot. Aha, pažiūrėsiu ar jis rytoj šypsosis. Sulauks iš manęs. Įsimins ilgam, kad su manim ne š p o s a i taip šposyt..
  2009 06 23 00:12
 
   
"I'd walk a mile for a Camel!" (vert."Aš nueičiau mylią dėl Camel!")
- anksčiau toks buvo Camel cigarečių reklaminis šūkis. Cigarečių, kurios rūkymą paversdavo išskirtiniu malonumu. Tokiu, kur kiaurą dieną galėdavai sau rūkyti "kupranugarius", vieną po kito išleisti juos ganytis po dykumas ar stepes link atsirandančių tolumoje miražų, taip kuriam laikui pamiršus savo mintis..
Loose control..
Kažkadu vienas pažįstamas guodėsi, kad jam taip norėtusi tarsi iš rozetės išsitraukt savo "televizoriaus" kištuką ir atsijungti, ne ne jis neturėjo minties užmigti, jis panoro atsijungti taip, kad in own computer nebeliktų anei vienos minties, kad galėtų j a u s t i tik nothing feeling'ą, toks vienintelis buvo jo tokių to vakaro nuotaikų suma sumarum paskutinis noras. Bet.. sakė, kad nepavyksta taip kaip norisi visiškai atsipalaiduot, nes nors ir kaip stengiasi viena mintis visvien lieka ir nepaleidžia.. Control :)
Post scriptum: -Kuo kvepia žolė? -V ė j u.. Gal netgi tirpstančios kosmose beskriejančios kometos kvapu.. Ir gal sakau kaip tik todėl rūkymas ir sukelia priklausomybę, nes kvepia k o s m o s u..? ;)
  2009 06 22 01:39
 
   
33. apie Skleidimas
Господи, от всего сердца тебя прошу, храни бороду мою от ветра окоянного.. А то и так волос то мало осталося, бороду, мое украшение, ветер подымет, тиотки те, симпатулки, с бедрами изящными, ex люба то как на их смотреть, понаблюдать, сердце аж кровью мое налилось, разбежиться от взгляда моего, такого лаского, всех обласкать так жаждущего..
  2009 06 19 23:54
 
   
34. apie Love Burns
O, Švenčiausioji mergele.. Ne, ne taip.
O Pergalingoji.. Arčiau, bet visvien ne taip. Per garsiai. Vyrą pažadinsiva.
O Užkariautoja simpatijų.. Kažkaip.. per aiškiai. Saldokai.
So glossy shining, fucking fashionly smiling.. Nu tik mundriai.
--Короче, Склифософский..
-Неперебивай меня, когда я в полете по безграничным просторам космоса..
Rodos ką tik Danijoj, vienoje iš aukščiausią pragyvenimo lygį lux comfortable life kategorijoje pasiekusioje pasaulyje šalių, atsirado toks neįprastas kino stilius, pavadinkim jį tiesiog tikrovišku, nepagražintu gyvenimo rodymu. Ir per vos kelis metus buvo sukurti gal netiek ir daug, bet labai stiprios energetikos filmai, kone privertę pamiršti suomių brolių Kaurismaki meninius filmus. Kaži ar toks jau paradoksas, kad visko pertekusioje šalyje buvo susigriebta ieškoti labiau atitinkančios laimės formulės recepto jau nebe materialiose vertybėse, o žmogiškų santykių verpetuose. Netrukus sunkiose temose knistis estafetę perėmė kitos skandinaviškos šalys, užsikrėtė tiesos į akis žarstymu. O tuo tarpu Danijoj iš grando Lars von Trier'o ėmė šaipytis kiti jauni režisieriai, nes jis nejučia peržengė ribą. Geriausi scenaristai nusisuko nuo jo. Tikrausiai tai atsitiko tik todėl, kad jo klausą buvo apkurtinę aplodismentai po "Dogmos". Ir deja jis jau nebeįmato r e a l i j ų.
Toks pan Zolubas be tų visų austres mėgstančios šalies lia lia kinimų buvo teisus ištaręs, kad tavo fotografijos - r i b i n ė s. Kai įmanomos emocijos fotografijose priartėja iki ribos. O tai reiškia, kad pasieki fotografijose f i n i š ą.
Toliau prasideda t u š t i kambariai, kuriuose vis mažiau žmonių. Genijaus prakeikimo kelionė dar tik prasided..
Čia tik D a n i j a. Turtinga, komfortiška ir pavydą kelianti. Spalviškai.. :)
Visa kita taps k e l i o n e.. Kurioje niekas neišties ranką ir nepriglaus glėbyje paguost, nes paprasčiausiai ten žmonių sutiksi vis mažiau. Ar jų pasiilgsi..? ;) Nelinkiu p a s i i l g t..

Post scriptum: Viena mergytė mamai nusipirkus naujus prašmatnius batus ištarus -O kokie gražus batai.. pasiteiravo: - O kiek kainavo? Tik išgirdusi: -Šešis šimtus, pratrūko: -O blet, kokie brangūs.. :)
  2009 06 18 23:11
 
   
Certainly, love yourself or others is the most creative and productive feeling, inexhaustible source of potence :)
  2009 06 18 02:16
 
   
Looks like a geisha with nickname "Samurai", which had just visited the apartment of sexual maniac and humbly awaits her master's decision or other acrobatic tricks.. ;)
  2009 06 18 01:40
 
   
37. apie eikš
Aš vis dar ta pati maža mergaitė..
Ne, aš jau nebepravirkstu taip kaip vaikystėj mamai tik palikus mane vaikų daržely. Taip graudžiai, kad man vos pravirkus netrukus kartu imdavo bliauti pusė mūsų grupės. Bet kaip ir tada mamos, taip ir dabar jo, ką tik palikusio mane čia, jau imu pasiilgti visu savo kūnu, kuris ima šalti..
Visada kiek pamenu save bijojau pasilikti viena. Seniai žinau kaip ilgai tas trunka l a u k t i..
Prisigalvoji visko.. :) Kad manęs nemyli.., rečiau, bet visgi pagalvodavau. O kad mamą išleis per pietus namo ir ji dar mums vaikams nespėjus eit parpietės miego ateis pasiimti manęs anksčiau, tai visada svajodavau apie tai. Todėl prieš mums vaikams grįžtant iš lauko grupėn tyčiom atsilikdavau nuo visų ir iki paskutiniųjų vis stengdavaus įžiūrėt ar už vartelių ji jau ateina pasiimti manęs. Kad auklėtoja dažnai nepyktų ant manęs net sugalvojau kaip kuo ilgiau užsibūt lauke. Prieš pat vaikus jai šaukiant eiti grupėn aš imdavau suptis karusele. -Auklėtoja, aš tuoj, dar biški tik pasisupsiu.. :)
Ligi šiol man patinka suptis, taip greičiau prabėga laukimo laikas. Kaip dabar, kai galvoj kaip kokia rašymo mašinėle jau rašau jam skirtas trumpąsias žinutes. Kaip jo pasiilgau, kaip jį myliu, ką paruošiu mudviem vakarienei, kaip noriu, kad tik jis būtų kuo greičiau šalia..
Ligi šiol jis man kartoja, kad aplinkui mane skraidžioja d r u g e l i a i.. :)
Gali būti :), kodėl ne, kad kaip tik dabar, man beįsivaizduojant apie pagaliau mūsų vakarą, aš išleidžiu juos plasnoti visus.. Jo link.. Kad tik jis žinotų kaip jo jau pasiilgau ir l a u k i u..
http://www.youtube.com/watch?v=qiw_KoVHNMg

Post scriptum: Yra vienatvė, kurią galima sūpuoti. Yra ir vienatvė, kuri nuolat klajoja. Ir joks supimas negali jos s u l a i k y t i..
  2009 06 17 23:10
 
   
Atrodo čia kaip visa ko Krikštatėvis, po iš eilės loštų ir taip ir neišloštų, o vis ir vis pasibaigusių lygiosiomis šachmatų partijų su Quentin'u Tarantino, taip suprakaitavo, kad pagaliau kino chuliganu vadinamam leidus nusiprausti, tiek skubėdamas atsirevanšuoti nepadoriai gausiai aplinkui pridrumzlino ir ką tik, kaip reikiant įmuilavęs kempinę, viršun sau gal pažastis dabar kaip tik pasitrint pasikėlė.
  2009 06 17 00:46
 
   
39. apie Kryzkele
Looks like many times zoomed in.. t h e f l a g o f p l a n e t E a r t h and in one blink looks like g r a v e y a r d ;)
  2009 06 16 00:18
 
   
Plunksnakočiu "Vector" paties Jo Ekscelencija Siautybės Vėjo paliktas autografas.
  2009 06 15 12:37
 
   
Su ta intencija, kad artimiausioje ateity atsinaujintų dėl akivaizdžių vienas kito seniai nusistovėjusių dialektikos tradicijų nepaisymo nutrūkę, isitempę pernelyg buvę diplomatiniai ryšiai tarp numero uno kūdros ligšiolinėj hierarchijoj liežuvio savininko kalakuto, oriai po bet kuriuos kiemus vaikštančio bei solidžią nuomonę visame kame drįstančio taip i š g i r s t a m a i daugumai pareikšti ir gamtosaugininko pasą seniai vienu iš pirmųjų kūdros gyvenime įgijusio teisę gauti garnio..
..ne tik kalakuto liežuvio, šiuo metu paisišiaušusio it švitrinio popieriaus, įsitempusioms balso stygoms atlaisvinti dedikuoju vieną iš Rossini "Dviejų kačių dueto" versijų:
http://www.youtube.com/watch?v=qRG6h6H0_ho

Post scriptum: http://lt.wikipedia.org/wiki/Emancipacija ..iš tikro nėra blogas ženklas, o kone viena iš įkraunančių organizmo baterijas general savybių :)
  2009 06 14 23:01
 
   
Ponios ir ponai, jei nesat tokiais čiur neprisipažinkit, vaikai ir išaugę iš vaikų, įsidedam po mėtinį ledinuką į burną. Pakišam po liežuviu. Giliai įkvėpiame oro. Pamažu imame jausti kaip visą kūną užplūsta gaiva. Galim pradėt.
Maestro, muzikos!
http://www.youtube.com/watch?v=r0VUXLsBSjo
Oujei kiek neatlaikiusių, per anksti išgriuvusių ir taip išsivoliot spėjusių. Gaila, o vakarėlis dar tik prasideda. Kas dar gyvi po maudynių, tęsiam. Iš nuovargio prisikelt ir svyravimams subalansuoti, elegantiškai suėmę vos dviem pirščiukais šiaudelį, tinka ir šiaudo, įtraukiam pieno kokteilio už 5 dolerius, deja, be Bourbon'o. Kam per silpna lai pasipudruoja nosytę, nusisukę tik.. :) Pasiražom, pramakštinam sulipusius pirščiukus, pasukiojam galvas, patartina sukiot, dairytis tik į dvi puses, kas dar linkęs į orientavimąsi, tikiuosi, supranta apie ką aš čia. Ir taip pajuntam lengvą svaigulį. Ne ne, ne tokį.. Ech, ir vėl ta gravitacinė Žemės trauka kalta. Deja deja, lieka tik ištvermingiausieji. Ką gi, šokis skirtas Dviems:
http://www.youtube.com/watch?v=9NHEyydVad4
Post scriptum: Pradėjus švisti iš palapinės visai šalimais jūsų vargdienių, vis dar mėginančių išbristi iš savo taip prisidirbtų balų, pasigirsta aidas: Girl, you'll be a woman soon.. Darvinas kaip visada buvo teisus- išlieka tik stipriausieji, paskutinieji Mohikanai.. :)
  2009 06 14 05:06
 
   
43. apie bul
Sudėtis: dviejų citrinų šviežiai spaustos sultys,
traiškyto ledo,
užpilti "šipučkos" (sodos vanduo- best of, bet tinka ir mineralinis)
Paskirtis: visas šis long drink kokteilis akimirksniu gaivina karštą, tvankią vasaros dieną. :)
Šalutinis poveikis: galima taip ir pasiburbuliuot iškart palengvėjusioj būsenoj. :)
  2009 06 11 23:08
 
   
11/: тост та какой будет ил неважна ? :)
за Понимание..? ил за корабли бороздящие космические пространства..?
а может за Силу духа..? :)
а так тонкость и ширину намёка понял.. :)
(papild.: nesuprantantiems apie ką čia nebus vertimo)
  2009 06 11 22:39
 
   
45. apie Pavargau
Sriubos..
Čia pas mus McDonalds'e nėrA..
Vakar perdaug nebuvo išgerta. Nemiroff kaip visada, nemirtingos kaip klichinam. Va su užkanda tai promahą padarėm. Čipsais kol picą pagaliau atvežė pradėjom. Ir kokio velnio užsisakėm tą "Tornado" su faršu ir pipiriukais. Ir nė vienam į protą neatėjo mineralkos užsipirkt. O man iš ryto čia šlifuot plyteles. Būčiau išbėgęs kur sriubos, išleidę kuris iš kaliekų, bet tai ne, kaip tyčiom adminė vaizduot Žaną D'Ark pradėjo, gainioti mus kaip salagas. Čia ir te pašluot, padėklus ratais vaikščiot surinkinėt.
Sriubos kaip noriu..
Sprite prigėriau, nepaded, čia tik per teliką matyt kam paded. O ryt dar kolis iš tų transporto uždavinių, kaip te..: "iš gamyklos išvežiot, paskirstyt skirtingu atstumu nutolusioms parduotuvėms prekes taip, kad su mažiausiom kuro sąnaudom gamykla surinktų didžiausią pelną". Ma tik sriubos kas atvežtų, palikčiau dvigubai arbatos.
Kad nors kuris pagaliau atsičiuhintų i įsijungtų mobilą. Ale aniems gerai, iki pietų neprižadinsi su gaisrine.
Negaliu, tuoj ve....
  2009 06 11 22:15
 
   
46. apie knocked up
С одной стороны мы, взрослые, рисуем детям радужные занавески на наш мир, вешая им макароны.., с другой стороны они начинают за такими для них занавесками с т у ч а т ь с я через стекло открытыми как небо глазами.
Vert.: Iš vienos pusės mes, suaugusieji, piešiam vaikams vaivorykštines užuolaidas kabindami jiems makaronus apie mūsų pasaulį, iš kitos pusės jie pradeda iš už tokių jiems skirtų užuolaidų b e l s t i s atviromis kaip dangus akimis.
  2009 06 11 16:15
 
   
47. apie griūti
Vieta, skirta nekitaip kaip pagirioms.., giliam ;) susimąstymui prie ko gali privesti pernelyg nenormuotas alkoholio vartojimas...
  2009 06 11 15:18
 
   
Rūkas, pūga, miražas- čia rodos tik gamtos reiškiniai. Bet, o, tačiau..
Kas jeigu flirtas savotiškai irgi miglos dūmimo į akis forma, kai vaikinas artėjant.. 11 PM, žiūrėdamas tiesiai panelei į akis rimtu kiek įmanoma veidu ištaria: Trust me.. ;)
Arba poltika, tiksliau kas iš jos dar liko.. po sumažėjusio ja t i k i n č i ų j ų skaičiaus. Ar jums kada teko išgirst iš tarptautinius santykius studijuojančiųjų lūpų kaip jie aiškina pasaulį užklupusios krizės priežastis? Prasideda nuo United States of America.. :) Pasirodo visur ji Number One in the World.. :) O žinot ką jie mini kaip vieną iš galimų sprendimų išeit iš krizės? Tik įsiklausykit: ogi k a r ą! O gal kada skaičiavote kiek kartų per populiariausią ligi šiol Lietuvoje i n f o r m a c i n ę laidą "Panorama" (kaip žinot per pusvalandžio trukmės) vienaip ar kitaip, bet dažniausiai sinonimiškai ;), būna paminimas Rusijos vardas? :) Aš vienąsyk suskaičiavau: 23-is..! k a r t u s. Pasitaiko netgi per orų prognozę, įsiklausykit: atslenka.. frontas iš rytų.. kontekste.
Arba reklama :), kai rodos karts nuo kart, bet pastoviai :), reklamuojama tai, ko tau n e r e i k i a.
Arba kai skelbiamos iki 50 % nuolaidos batams, o patikrinus :) batai su nuolaida kainuoja netgi brangiau nei mums įsivaizduojamai turėtų kainuot batai, bet nekainuoja.. :) ir nieks nepaduoda į teismą už moralinę žalą atlyginti.. :)
Taip ir gyvenam šalia gyvenimo, kuris galėtų būti Gyvenimu.
Prabuskit gyvenimui, žmonės! Žmonės..? Tiksliau, kas beliko iš jų dar jais..

Post scriptum: Kažin kokio tankio Melo smoge mes lig šiol gyvename..? Jau ko ko, bet šito b l ū d o kūrėjai mes ohoho kokie Nobelio premijos nusipelnę esam. :) Google'j atsakymo į tokį stupid question :) spėju, kad nėra. Netikrinsiu.. :)
  2009 06 11 14:40
 
   
49. apie namelis
Namai..
Rodos tai buvo dar taip neseniai..
Kai grįždavau namo.. į gimtąjį miestelį, ten, nuo ko viskas ir prasidėjo.., kuomet vos šimto metrų gatvelė iki parduotuvės tada dar mažam prilygdavo visam kilometrui ;), na, bet jei ledų, tai sčias, migom, bigom.. ;)
..grįždavau dažniausiai penktadieniais į antrą dienos pusę, pas mus būdavo tradicija pirmą vakarą eiti kartu su seneliu pasivaikščioti ant tilto, paskui į parką, pasikalbėt apie gyvenimą, kas naujo arba iš tikro dažniau kas ne taip :), tad senelis palikdavo nebaigęs, ką buvo pradėjęs dirbti, visvien kartu šeštadienį pabaigsim.
Prisivaikščiojus, grįžus namo ir pavalgydinus senelį "на скорую руку" (vert.: ant greituko ;)), pats palysdavau po dušu, paskui, kiek pradžiuvus, eidavau į daržą prisiskint šviežių salotų, svogūnų laiškų, ridikėlių, krapų, agurkų ir pomidorų iš šaldytuvo, ir pasidarius šviežių salotų bliūdą, atsipjovus duonos kampą, jei nebūdavo alaus ar kefyro, užsikaisdavau kavos ir pagaliau su visu tuo bliūdu išeidavau į lauką ant suoliuko. Suoliukas niekuo įpatingas, žemas toks, kad atsisėsdavai į jį taip tarsi įkrisdavai, bet užtai vaizdas.. į naktinį dangų, trumpai tariant- plačiakampis :)
Ir..
Užsirūkydavau.. :)
Paskui palengva bešlamščiant salotas, kai pakeli akis į tą sutemusį jau, mirgu margu nusėtą "taškiukais", giedrą, vietomis tik debesuotą, dangų, pagaliau pajunti orą..
Tokį Orą, kuris tarsi šampano kamštį atkimšdavo nosį taip lyg arkliui šnerves..
Įsiklausai.. Taip tyku, na be uodų aišku retai kur apsieisi :), kartais kiemo pakraščiu kur pakildavo žolė (ežys :)), kažkur galėdavai išgirst šunį sulojant, rečiau kačių morčių :), tolumoj persikreipdavo pravažiuojančių mašinų šviesos..
Aišku, kas be ko vėsu. Bet jaučiu ir patys žinote tą jausmą kai ne tik plaukus ant galvos, bet ir ant krūtinės prašukuoja vėjas, kas per kaifas yra tokie paglostymai.. :) Arba tas šiurpą, perbėgantį nuogom rankom. Tikrą..
Namai..
Daugiskaitoj..
Tas skruzdėlynas visur aplink paliktų pėdų, viena ant kitos, nematomų akiai, bet ne prisiminimuos..
Ir tas namų aplink kvapas..
Aš kalbu ne apie tą kvapą, kuriuo kvepia seni baldai "salione" (svetainė čia vėliau atsirado toks pavadinimas) ar senų tapetų popierius, beržinių malkų krūvelė virtuvėj prie įkaitusio pečiaus ar šalta veranda, kur net vasarą liuosiai stingdavo želė..
Ar žinot kaip iš tikrųjų dabar man kvepia Namai..?
Dabar man jie kvepia pačiu giliausiu, kaži ar įmanomu kada iškvėpti A t o d ū s i u..

Post scriptum: paradoksas, bet žodis Mama, kurį mes ištariam vieną iš pirmųjų, būna dažniausiai ir paskutinis..
Mes tik dulkės, dylančios ant vienos tik iš nesuskaičiuojamų skeveldrų..
O ar dabar esam Namie ? ;)
Man rodos, kad Kelionėje... :)
Ir kaip visad sunkiausia su tom "tiksliom" koordinatėm.. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=G_U4k_lc3pE
  2009 06 10 03:16
 
   
50. apie dvirAčiai
Ir taip kožną dieną, pradedant vidurdienio erzeliu: http://www.youtube.com/watch?v=9Fc6qjCVOeI
ir baigiant paskutiniais vakaro akordais: http://www.youtube.com/watch?v=YiwHyQUVtDY
kaip voverės užburtam rate.. vienu metu tvirtai įsikimbam už gyvenimo vairo, kitu, kiek atsipalaidavus :), viens kitam už juosmens valso sūkury :)
Taip ir važiuojam, "sukamės" ;)
  2009 06 09 12:40
 
   
51. apie lietaus veidai
http://www.youtube.com/watch?v=ZtLzjEtCT8g
Žmonės išvis yra lunatikuojantys, gyvena genami i n e r c i j o s. Skubantys, lekiantys, viens su kitu susitinkantys, išsiskiriantys, prasilenkiantys praeiviai. Iš tikro visur kur beskubėtų tai nėra jau taip svarbu jiems, jie tik nuolat įsivaizduoja, kad ten, kur jie nuskubės, ten jausis geriau, nei jaučiasi dabar. Jie gali ištisas valandas plavinėti senamiesčiu, bet jei jų paklaustumei grįžusių namo, ką jie tiek prisivaikščioję gražaus pamatė, jie imtų rankioti žodžius, nes jie tiesiog jausis išsekę ir ką teprisimins tai, kad buvo susitikę su viena(-u) pažįstama(-u), buvo parduotuvėj kur nusipirko naujus batus tokioj ir tokioj parduotuvėj, su nuolaida galbūt pridurs, kad šiandien buvo geras oras arba užklupo kažkuriuo metu lietus.
Taip išeina, kad atsidūrus lauke, gatvėse mes jaučiamės taip lyg slankiotume iš vieno kambario į kitą tarsi būdami namie.. ;)
Kai vaikystėje ligi vėlumos žaidėm futbolą ir nors matėm, kad čia pat jau tvenkėsi debesys, artėjo audra, žaidėm, aišku, iki tol kol ji prasidėjo, manydami, kad visada spėsim dar parbėgti.. :) Bet per vėlai supratom, kad jei jau dabar, audrai prasidėjus jau bėgsim, būsim kiaurai šlapi. Mes pasislėpėm po kaip tada vadinosi žaidėjų persirengimo būdelės stogeliu ir iš ten stebėjom reto įspūdingumo spektaklį, išlikusį lig šiol atmintyje. Stadionas buvo aukščiausioje miestelio vietoje, tad buvom "užsiėmę" geriausias vietas ;) Ir dar dykai :) O žaibavo ne tik tais įprastais žaibais iš debesų į žemę, bet ir tais pačiuose debesyse iš vieno į kitą. Danguje tiesiog nenuspėjamai piešėsi :) Mes buvom spektakly, kuriame "piešėsi" čia pat ekspromtu, ne pagal kokio žmogaus, o kito "dailininko" :), mįslingesnio už Salvador Dali, scenarijų. Neturėdami ką veikt, netgi ėmėm spėlioti iš kurios pusės dabar trenks ⚡ :) Kažkuris iš keturių visvien gi turėjo šansų atspėti.. :)
O dabar, užaugus virš savęs, kokiais buvom vaikystėje :), po logiškumo žievių sluoksniais pasislėpus, mes tiesiog įpratome vengti tokių "spektaklių" ;) Duosiu patarimą, jei kada pamatysite panelę, pliaupiant lietui, einančią basakoje, pasiūlykit jai ne skėtį, o.., teisingai supratote logiškai. :)

Post scriptum: Dar yra toks vienas lietus, kai viską supranti ir nieko negali pakeisti, tuomet lyja v i d u j.. Prisiminimų lašais, tokiais kvepiančiais kaip žirniai.. :)
  2009 06 09 00:39
 
   
52. apie Varnos
NYC (vert. Niekam Ypatingo Cia) dedikuotas, NevTemiškai leistiną N-14 tTRrrriukŠšmų koncentraciją aplink tvyrančiame smoge viršyjantis nuo pat
Departure's : http://www.youtube.com/watch?v=BlkjhJEgoUY
iki Ariival'o: http://www.youtube.com/watch?v=Q6eo3bnYmwA
debi li celi šik čia si čias komentaras:

Bolton Barnsley Nelson Colne Burnley Bradford Buxton Crewe Warrington Widnes
Wigan Leeds Northwich Nantwich Knutsford Hull Sale Salford Southport Leigh
Keighley Maghull Harrogate Huddersfield Oldham Lancs Grimsby Glossop
Hebden Bridge Brighouse Bootle Featherstone Speke Runcorn Rotherham
Rochdale Barrow Morecambe Macclesfield Lytham St. Annes Clitheroe
Cleethorpes M62 Scunthorpe Scarborough-On-Sea Chester Chorley Cheadle
Hulme Ormskirk Accrington Stanley Osett Otley IIkley Moor Sheffield Manchester
Castleford Skem Doncaster Dewsbury Halifax Bingley Bramhill Northern England
  2009 06 08 02:01
 
   
53. apie ...
Likus porai savaičių iki mano močiutės mirties ji gulėjo ligoninėj, vienoje palatoje kartu su mano mamos klasioke, kuri silpo nuo vėžio jos kūne. Ją nuolat lankė jos dukra. Kiek tik turėdavo laisvo laiko, tiek stengdavosi būti su savo mama kartu. Aplankęs pirmą vakarą močiutės paklausiau ko ji norėtų, kad jai rytoj atneščiau valgyti, ji paprašė iškept blynų su obuoliais ir išvirt spanguolių kisieliaus. Šeštadienio ryte prikepiau blynų ir išviriau kisieliaus tiek, kad užtektų ne tik močiutei, bet ir tai moteriai ir jos dukrai. Visoms. Skubėjau į ligoninę, kad atneščiau dar karštus tuos blynus. Ir..
Tik pravėręs palatos duris, pirma ką išvydau buvo močiutės visas apsiašarojęs veidas, kuris žvelgė ton priešingon pusėn, kur gulėjo mamos klasiokė. Pirma mintis nusmelkusi mano kūną buvo: nejaugi ta moteris mirė..? Iš inercijos įžengęs dar kelis žingsnius į palatą baugiai atsisukau į tos moters lovą, kuri stovėjo už pat durų. Ir..
Sustingau..
Tos moters dukra, sėdėjo ant prie pat lovos pristumtos taburetės, persikreipusi kūnu ir prisiglaudusi prie pat mamos peties padėjusi galvą, savo ranka apglėbusi mamos juosmenį iki pat sienos, nespausdama jos, o kone laikydama ją biški ore. Mamos akys, žiūrinčios į lubas, spindėjo nuo susitvenkusių ašarų ir tik vos viena! ašaros juosta visgi sugebėjo ištrūkti laisvėn iš jos kūne įkalintos kantrybės ir nubėgti jos išvargintu kančios skruostu ir pradėti džiūti savo rastoje vagoje..
Žinot į ką tuo metu pavirto blynai? Būtent, į akmenis.
Tas glėbis, kuriuo tarsi buvo apsikeitusi dukra su mama.. buvo kaži ar tik meilės mamai išraiška, tam yra matyt, kad kitas žodis. Tai buvo r y š y s.. N e n u t r ū k s t a m a s..
Toks Ryšys, kuris turi savybę t ę s t i s..
Jei ne gyvai, tai p r i s i m i n i m u o s e..

Post scriptum: Tos moters mergautinė pavardė buvo įsiskaitykit: V a s a r e vičiutė..
  2009 06 06 02:35
 
   
Home (English version):
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
Home (Russian version):
http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk
  2009 06 05 20:51
 
   
55. apie Įkvėpk
Forasmuch as Forever is a long time for you to wait,
so I sent one hologram into your your eyes through to help breathe more hungrily :)

If you want me

Are you really here or am I dreaming
I can't tell dreams from truth
for it's been so long since I have seen you
I can hardly remember your face anymore

When I get really lonely
and the distance causes our silence
I think of you smiling
with pride in your eyes a lover that sighs

If you want me satisfy me, if you want me satisfy me
If you want me satisfy me, if you want me satisfy me

Are you really sure that you'd believe me
when others say I lie
I wonder if you could ever despise me
when you know I really try
to be better one to satisfy you
For your everything to me
and I'll do what you ask me
if you'll let me be, free

If you want me satisfy me, if you want me satisfy me

If you want me satisfy me, if you want me satisfy me
If you want me satisfy me, if you want me satisfy me

Marketa Irglova & Glen Hansard lyrics from movie "Once"
http://www.youtube.com/watch?v=VBLDP0Etp3Y
  2009 06 05 13:47
 
   
56. apie *
Kur po galais ta face control ?
Čia ką specialiai taip laiko uždarytus ir tikrina kiek kantrybės dar turim ?
Man jau pabodo laukt..
  2009 06 05 02:05
 
   
57. apie oops
Mačiau, kaip iš nurausvintų rytų
Auksinė saulė po nakties pakyla,
Bučiuodama gūbrius kalnų aukštų,
Miglotą ežerą ir melsvą šilą.

Bet kartais tamsūs debesų sparnai
Staiga apniaukia spindinčią padangę;
Į mūsų žemę žvelgia ji liūdnai
Ir net nusišypsot nebeįstengia...

Taip mano meilės saulė išdidi
sutvisko vienai trumpai valandėlei.
Bemat atslinko debesys juodi
Ir skaistų veidą jos užtemdė vėlei.

Bet aš esu ramus, man nebaisu:
Danguj ir žemėj būna debesų.

Viljamo Šekspyro sonetas daliniam užtemimui praskaidrinti :)
  2009 06 05 01:08
 
   
58. apie Savam pasaulyje
Šiuo metu neabejotinai turtingesnis nei daugelis iš Forbes skelbiamo "turtingiausiųjų pasaulyje žmonių sąrašo", gaunantis dividendus "iš pirmų rankų" - visa ko turtingiausios Visatoj dimensijos - L a i k o. :)
  2009 06 04 02:02
 
   
59. apie ...rožė
Čia jūsų indėlis demografinei krizei įveikti - a n t e n a, gaudanti seksualiai susirūpinusiųjų (rus. vert.: "сексуально озобоченныx") bangas žmonių UTV (ultra trumpųjų bangų) hipnotizavimo diapazone ?
  2009 06 04 00:12
 
   
60. apie Žodis
-Kiek galiu tau akcentuoti, tikėjimas yra tik ėjimas..
-Eiti į bažnyčią, nepraleist pamaldų, ta prasme, dvasiškas tėveli?
-Ne, ne ta prasme, nu ir ta prasme, bet į bažnyčią pakanka tik eiti sekmadieniais ir tai ne kožną.
-Tai niekis, dvasiškas tėveli, aš laiko turiu, galiu ir kožną.
-Nėra reikalo. Viešpats yra visur, viską mato ir jau ką ką, bet tave, manau, įsiminė.
-Tai taip išeina aš pateksiu į Rojų.
-Taip taip, pateksi (anksčiau už mane, tikiuosi), o dabar eik namo.
  2009 06 03 00:22
 
   
61. apie NYC
Titaniška, viršijanti paprastas žmogaus jėgas, milžiniška aliuzija (sin.: u ž u o m i n a) - stilistinė priemonė, primenanti kokį nors žinomą fuck'tą, pavyzdžiui vaizdinį ;) ir susiejanti kūrinyje vaizduojamą situaciją su kito laikotarpio, kito pobūdžio reiškiniais..
Post scriptum: Žaviuosi tamstos inteligentiško humoro kaip čia pasireiškimu. :)
  2009 06 02 01:18
 
   
62. apie Įstrigę laike
Tuščia..
Nieko nėra. Apleista visur. Niekam nerūpi. Anksčiau čia galbūt virė gyvenimai, buvo kupina garsų. Paskui vienas po kito visi išsilakstė kas kur. Po pasaulį. Ir ar ką nors kas nors rado? Ar tik išsikraustė iš proto? Viens pamažu, kits greičiau.
Man patinka čia sugrįžti. Nors ši vieta man nieko nereiškia. bet atsidūrus čia aš grįžtu atgal į prisiminimus. Ten, kur prabėgo mano vaikystė, dar tik prasidėjo jaunystė. Aš taip noriu viską prisiminti. Ir mano viduje, taip kaip čia, atsiranda tiek daug tuščia ir girdisi tik toks tolimas, duslus, iš nežinia kur atsklindantis ir imantis virpinti širdį, aidas..
-Mama..
-Aš pavargau. Stengtis..
-Ir taip nežmoniškai tavęs pasiilgau..
  2009 06 01 01:32
 
   
This type of ATM (automated teller machine) day by night usually accepted all payment cards, preferable credit cards.
(vert.): Šios rūšies automatinė keitimo mašina (sutr. bankomatas) dieną naktį paprastai priima visas apmokėjimo korteles, pageidautina kreditines korteles.
  2009 05 28 23:14
 
   
Kai spaudoj ir televizijoj vis dažniau pradėjo minėt, kad pas visus šiuo metu niu :) krizė, iš tikro, kad pas visus tai netikiu, pavyzdžiui pas mane tai prisipažinsiu, a..į ką čia slėpti, momentais ta crazy ar kaip ten ją farikt nuotaika užeina, kai nežinai ko nusitvert, šokoladas nepaded seniai jau, o ir virš dirželio jau bangelės banguotis pradėjo, kokiu čia iš tų nuolatinių maršrutų eit pasivaikščiot, kai aplinkui taip visi visur beprasmiškai skuba, o mano širdelė dėmesio taip pasiilgo, cic man visi, tik širdelė, nu gerai gal biški ne tik širdelė, kad kas simpatiškai nusišypsotų, man tiek užtektų, pradžiai :), nerūpi man visokios ten pabaigos pas visus, man tiek nedaug tetrūksta, negi nesimato :), nu biški taip, sutinku buvo susigarbaniavusios tos mintys, lyginau su tuo Coelho ilgai, liko tik pasišiaušusios, pakišau po skrybėlaite, bet jūs pažiūrėkite kiek kilometrų ilgesio mano akyse, nu ot akli jau visai, gal sakau tikrai pas visus niu :) ta krizė..?
  2009 05 28 13:34
 
   
Čia tokios pašvaistės fantazijose atsiranda po "Radio Luxembourg" stoties su trukdžiais klausymosi VEF radijo imtuvą prie pat ausies prisidėjus..?
  2009 05 25 12:32
 
   
66. apie femme fatale
Humanitarinė pagalba: audiniams daugiau nebenaudokite baliklio ACE, kad nereikėtų taip kaip čia susiimti už galvos :) ar prisidengti dar kitų nušvitrintų vietų, kurių koordinates iš jūsų "kryptingo" mąstymo matosi, nė kiek neabejoju tuo, lengvai rasit intymumo akimirkomis.
  2009 05 17 16:58
 
   
67. apie Tyra
Eureka, tai štai kodėl Adomo gerklėje neatmenamais laikais užstrigo obuolio gabalėlis ir pas vyrus lig šiol kartais, kas pasakė dažnai, užkimsta balsas ką čia ir beištart nesiryžtant.. :)
  2009 05 13 16:20
 
   
68. apie Blind date.
Su tokiu "coollissimo" ;) HQ įgarsintu pavadinimu skirta ne tiems, kurie mato tik tai, ką mato, kone IQ testas kiekvienam pasitikrinti, ką tik nori matyt ir kam išties dar rūpi susitikrinti dioptrijas regėjimo skvarbai prasiplėsti horizontus.

Me tai čia tarsi pro raktų skylutę įžiūriu aklame laikmetyje aklų pasimatymų galimybes patekti į kurioziškas situacijas.. :)
For example: iš pažinčių port'alų (lt. uostų ;)) išplaukus į platesnius Skype vandenis ir pasiekus kone giliausią Marianų įdubą fantazijose, pereiti prie eilinio daugkartinio kaip du kart du vertybių viens kitam pasikartojimo jau mobile phone kol pagaliau taip aklai visom kryptim prisiplaukiojus susitikt gyvai, kad susistatytų visi taškai ant iiiiiiiiiiiiiii.. per vos kone vieną akimirką ;)
  2009 05 12 14:48
 
   
..and provocations looks like a little bit sexual most popular, favorite, lovely weapon ;)
  2009 05 12 14:09
 
   
Ladies and gentlemen, just a moment imagine if Marilyn Monroe were alive today, then..
..life would be like pooh pooh be doo.. :)
or maybe she is still alive in our imagination ? ;)
http://www.youtube.com/watch?v=WQIvhotZSUw

I wanna be loved by you
Just you and nobody else but you
I wanna be loved by you alone
pooh pooh bee doo!

I wanna be kissed by you
Just you and nobody else but you
I wanna be kissed by you alone

I couldn't aspire
To anything higher
Than to fill the desire
To make you my own
paah-dum paah-dum doo bee dum, pooooo!

I wanna be loved by you
Just you and nobody else but you
I wanna be loved by you alone

I couldn't aspire
To anything higher
Than to fill the desire
To make you my own
paah-dum paah-dum doo bee dum, pooooo!

I wanna be loved by you
Just you and nobody else but you
I wanna be loved by you alone
paah-deeedle-eedeedle-eedeedle-eedum, poo pooo beee dooo
  2009 05 12 13:18
 
   
71. apie Mergaitės
Vakaras artėjo, veikt nebuvo ką, nutarėm su podružkėm žmonėms pasirodyti, šiaip pasicirkinti, išsitraukėm po ala retro suknią, rankines, batukus, akinukus prisiderinom, išėjom į trasą, apsukom ratuką apie senamiestį, užsukom į "Pėdą", "Kurpius", įkalėm po seno gero raudono porą, sušilom, berniukams degtukus į akutes sustatėm, barmenus porą ant blakstienų pagainiojom, pasixixikinom, į laikrodukus pasižiūrėjom, baigės dar viena bereikalingo makiažo diena, lauk išėjom, žvengs nerealus visoms užėjo, kai Liuska vietoj ekskursiją mergos padarėm eskortą vietoj ekskursijos specialiai ištarė, mergaišiukės tos pro šalį ėjo, matyt nugirdo, atsisuko visos, aš nebepaėjau jau, No-Spa prisiminiau, bet kol išsitrauksiu iš rankinuko pagalvojau, tai ir susiriečiau iš žvengsmo kol neprais. O čia nesuprant, kad mums gyvent noris, pff.. :) A..į imsi čia viską į galvą. Jūsų problemos suprast. Ne mano.
  2009 05 11 13:24
 
   
Pagarba jiems kažkada dar visai jauniems buvusiems ir nepavydėtino niekam niekada likimo užkluptiems gyventi karo akivaizdoje už jų paaukotas gyvybes vardan galimybės kitoms kartoms gyventi laisvai, o ne tik vienos save virš visų tautų "išsirinktosios" tautos priespaudoj.
http://www.youtube.com/watch?v=yB1J7JBszys
  2009 05 11 00:43